889211mezenbollenolddutch280617.jpg

Voorbeelden Verkoopacties
Artikelindex
Voorbeelden Verkoopacties
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9


Voorbeeld B

De Jeugdafdeling van sportvereniging Goberg te Goberg wil extra geld ophalen voor nieuwe materialen.

 

Aantal leden                       :  150

Aantal jeugdleden             :  50

Woonplaats Goberg          :  circa 5.000 woningen

Doel                                      :  In een kort tijdsbestek en op een snelle manier zoveel
                                                   mogelijk geld inzamelen om nieuwe materialen aan te
                                                   schaffen.

Artikel                                    :  Merci Crocant Bonbons

 

Methode 4 (Deze methode wordt bij (sportverenigingen veel gebruikt)

 

Verkoopmethode              :  Huis aan huis verkoopactie met Merci Crocant Bonbons op
                                                  zaterdag 31 augustus in de woonplaats Goberg.

 

Er wordt een ventvergunning bij de gemeente aangevraagd om op 31 augustus een huis aan huis verkoopactie te houden met Merci Crocant Bonbons in het dorp of stadswijk. De jeugd/deelnemers ( circa 40) gaat van 13.00 uur tot 16.00 uur langs de deur. De deelnemende jeugdleden lopen in groepjes van twee om langs de deuren te gaan om zoveel mogelijk Merci Crocant Bonbons te verkopen. Ieder groepje van twee krijgt 3 dozen mee (12 zakjes per doos) om te verkopen. Ondertussen blijft de leiding paraat om groepjes welke hier niet genoeg aan hebben deze zo snel mogelijk te bevoorraden. Na afloop wordt het geld geteld en wordt de verkoopactie met een drankje en een hapje afgesloten.

Hierna wordt de factuur aan Goberg Fondswerving overgemaakt en wat overblijft is de winst, welke direct tot uw beschikking is.

 

Een groot voordeel is dat dit in een relatief korte voorbereiding en in een tijdsbestek van 3 uur op de verkoopdag zelf gerealiseerd kan worden.

En de Merci Crocant Bonbons welke eventueel overblijven kunnen in de vereniging aan de leden verkocht worden

                                                 

Goberg Fondswerving levert gratis de volgende ondersteunende materialen:

                 

1.       4 fullcolour posters om in de kantine op te hangen. (vermelding doel en verenigingsnaam is mogelijk)

2.       Controlelijsten voor de organisatie om de stand bij te houden. (digitaal)

3.       Controlelijsten voor de deelnemende groepjes.(digitaal)

4.       Voorbeeld brief richting de ouders voor de uitleg. (digitaal)

5.       Voorbeeld brief voor een stukje in de krant en website vereniging. (digitaal)

6.       Voorbeeldbrief gemeente voor aanvraag ventvergunning. (digitaal)

7.       Draaiboek met praktische – en bruikbare tips om een zo hoog mogelijke omzet te behalen.

8.       Een stratenlijst met postcodes en aantal woningen

9.       Begeleiding en verdere ondersteuning tijdens de gehele verkoopperiode.

 

Goberg Fondswerving levert de artikelen:

 

·         De benodigde hoeveelheid dozen Merci Crocant Bonbons voor de
                                    verkoop. Hierbij kunt u uitgaan dat gemiddeld elke deelnemer 15 zakjes
                                    Merci Crocant Bonbons in drie uur weet te verkopen.

·         De Merci Crocant Bonbons kosten inkoop per zakje € 2,50 en worden
                                    verkocht voor € 3,50. Afname is per doos van 12 stuks.

·         De prijs is inclusief B.T.W. en franco huis afgeleverd.

·         Per verkocht zakje Merci Crocant Bonbons gaat er € 1,00 naar de organisatie.

 

Winstprognose:

 

·         Per verkocht zakje Merci Crocant Bonbons € 1,00.

·         Iedere deelnemer (40) moet in staat zijn om 20 zakjes Merci Crocant te verkopen.

·         Geschatte opbrengst € 800,00. (40 x 20 x € 1,00 = € 800,00)

 

Deze methode is ook uitermate geschikt om met Bloemzaadkaarten te organiseren.

 

 

Algemeen Rekenvoorbeeld Huis aan Huis verkoopactie aan de hand van tijdindeling:

 

·         Elke deelnemer kan in 3 uur tijd 75 woningen doen. Hier is uitgegaan
                                    van laagbouw blokwoningen welke redelijk dicht op elkaar staan. Met
                                    flats heb je natuurlijk meer adressen.

·         Op zaterdag is 60% van de mensen niet thuis en van de mensen welke
                                    wel thuis zijn (40%) koopt 70% een zakje Merci Crocant. Dat zijn dus 21
                                    adressen welke een zakje kopen. (40% van 75 woningen is 21 klanten)

·         Dit betekent dat er gemiddeld vanuit kan worden gegaan dat elke
                                    deelnemer 20 artikelen verkoopt in 3 uur.

·         Als het winstpercentage op een artikel € 1.00 is betekend dit een
                                    opbrengst van gemiddeld € 20,00. Dit betekent dat er per uur per
                                    deelnemer dus circa 7 – 10 artikelen verkocht worden. 

 

We zijn uitgegaan van gemiddelde cijfers. Alles is natuurlijk afhankelijk van tijdsduur, aantal deelnemers, motivatie van de deelnemers en ook het weer.

Het natuurlijk ook van afhankelijk is hoeveel woningen zijn er in uw gemeente of wijk. Zijn er 5.000 woningen dan verkoopt men minimaal 70% van 40% van 5.000 is 1.500 stuks. Dit kan natuurlijk wel meer worden als er mensen zijn welke meerdere artikelen kopen. Deze cijfers zijn uitgegaan van een huis-aan-huis actie op een zaterdagmorgen of –middag. Houd je een huis-aan-huis actie s’avonds door de week tussen 18.00 uur en 20.00 uur dan zullen er waarschijnlijk meer mensen thuis zijn. Hier gaan we uit dat 75% van de mensen thuis zal zijn van deze 75% koopt 70% een artikel wat per uur per persoon neerkomt op 10 – 15 artikelen. In twee uur hetzelfde resultaat als op 3 uur op een zaterdag. (aanvraag informatiepakket)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Jeugdafdeling van sportvereniging Goberg te Goberg wil extra geld ophalen voor nieuwe materialen.

 

Aantal leden                        :  150

Aantal jeugdleden              :  50

Woonplaats Goberg          :  circa 5.000 woningen

Doel                                      :  zoveel mogelijk geld inzamelen om nieuwe materialen aan te schaffen.

Artikel                                    :  Oliebollen (zak met 10 stuks)

 

Methode 5

 

Verkoopmethode              :  Huis aan huis verkoopactie met intekenlijsten eerste week van
                                                   december in de woonplaats Goberg m.b.v. indeling woonplaats in
                                                   wijken. De zakken met Oliebollen worden bezorgd tussen Kerst en
                                                   Nieuwjaar.

 

Er wordt een vergunning voor een huis aan huis verkoopactie bij de gemeente aangevraagd om in de eerste week van december zakken oliebollen te verkopen in het dorp of stadswijk. De deelnemers krijgen ieders een fullcolour intekenlijst om langs de deuren te gaan om zoveel mogelijk zakken Oliebollen te verkopen. We gaan er hier vanuit dat iedere deelnemer 100 adressen langs gaat en als de mensen niet thuis zijn er nog een keer langs gegaan wordt. (collecte idee) De inwoners kunnen inschrijven op de verkooplijsten hoeveel zakken Oliebollen ze willen afnemen.

Na afloop worden de verkooplijsten verzameld en de hoeveelheid zakken Oliebollen bij elkaar opgeteld. Hierna worden de benodigde aantal zakken Oliebollen doorgegeven aan Goberg Fondswerving. Deze zorgt dat de zakken met Oliebollen tussen Kerst en Nieuwjaar bij de sportvereniging Goberg afgegeven worden. Hierna kunnen de deelnemers de zakken Oliebollen bij de klanten afleveren en het verschuldigde geld in ontvangst nemen. Hierna wordt de factuur aan Goberg Fondswerving overgemaakt en wat overblijft is de winst, welke direct tot uw beschikking is.

 

Het grote voordeel hierbij is dat de vereniging geen enkel financieel risico loopt omdat de artikelen pas achteraf worden besteld en betaald. En dat dit in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd kan worden.

                                                 

 

Goberg Fondswerving levert gratis de volgende ondersteunende materialen:

                 

1.       Benodigde aantal fullcolour intekenlijsten waar elke deelnemer tot 24 namen op kan invullen. (vermelding doel en verenigingsnaam is mogelijk)

2.       4 fullcolour posters om in de kantine op te hangen. (vermelding doel en verenigingsnaam is mogelijk)

3.       Stratenlijsten met postcodes en aantal woningen

4.       Controlelijsten voor de organisatie om de stand bij te houden. (digitaal)

5.       Controlelijsten voor de deelnemende groepjes.(digitaal)

6.       Bestellijsten voor de organisatie. (digitaal)

7.       Voorbeeldbrief richting de ouders voor de uitleg. (digitaal)

8.       Voorbeeldbrief voor een stukje in de krant en website vereniging. (digitaal)

9.       Voorbeeldbrief gemeente voor aanvraag ventvergunning. (digitaal)

10.    Draaiboek met praktische – en bruikbare tips om een zo hoog mogelijke omzet te behalen.

11.    Begeleiding en verdere ondersteuning tijdens de gehele verkoopperiode.

 

 

Goberg Fondswerving levert de artikelen:

 

·         Oliebollen kosten inkoop per zak met 10 stuks € 2,50 (vanaf 1.000) en
                                    worden verkocht voor € 3,75.

·         De prijs is inclusief B.T.W. en franco huis afgeleverd.

·         Per verkochte zak Oliebollen gaat er € 1,25 naar de vereniging.

 

Winstprognose:

 

·         Per verkochte zak Oliebollen € 1,25.

·         Iedere deelnemer (50) verkoopt 1 doos (8 zakken) Oliebollen in zijn wijk.

·         Opbrengst € 500,00. (50 x 8 x € 1,25 = € 500,00)
                   ·         Meestal verkoopt een deelnemer gemakkelijk 2 dozen (16 zakken) Oliebollen in zijn wijk. 

 

Deze methode is ook uitermate geschikt om met Bloembollenpakketten, Speculaasbrokken en/of – poppen, Vogelvoedselpakketten en Oliebollen te organiseren.

 

 

Algemeen Rekenvoorbeeld Huis aan Huis verkoopactie aan de hand van wijkindeling:

 

·         Elke deelnemer heeft een wijk met 100 woningen. En er zijn 5.000 woningen.

·         Hier koopt minimaal 30% een artikel en maximaal 50%. Dit komt op het
                                    volgende neer: Gemiddeld koopt 40% = 2.000 woningen een artikel.

·         Dit betekent dat er gemiddeld vanuit kan worden gegaan dat elke
                                    deelnemer 40 artikelen verkoopt.

·         Als het winstpercentage op een artikel € 1,00 is betekend dit een
                                    opbrengst per deelnemer van € 40,00. 

 

We zijn uitgegaan van gemiddelde cijfers. Alles is natuurlijk afhankelijk van tijdsduur, aantal deelnemers en motivatie van de deelnemers. Waar het natuurlijk ook van afhankelijk is hoeveel woningen zijn er in uw gemeente of wijk. Zijn er 5.000 woningen dan verkoopt men minimaal 40% van 5.000 is 2.000 stuks. Dit kan natuurlijk wel meer worden als er mensen zijn welke meerdere artikelen kopen. Deze cijfers zijn uitgegaan van een huis aan huis actie ingedeeld per deelnemer en wijk voor de tijdsduur van een week. Een deelnemer kan in 3 uur tijd ongeveer 75 woningen langs gaan. Doet men dit intensief, dus als mensen niet thuis zijn, nogmaals langs gaan. Dan is elke deelnemer in een week hier gemiddeld 5 uur mee bezig. En natuurlijk zullen de deelnemers de artikelen achteraf bij hun klanten moeten bezorgen en het geld incasseren. (aanvraag informatiepakket)

Goberg Fondswerving Twello  - Vivaldistraat 19 - 7391 ST  Twello - T 0571-273129
M 06-11457010 - E 
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken   - I www.goberg.nl - BTW NL.0113.55.682.B01 - KvK 08149611

 

===========================================================================

  
adidas ジェレミースコット キッズ ジェレミースコット 正規品 アディダス ジェレミー スニーカー プードル アディダス ジェレミー レオパード スニーカー adidas ジェレミー 通販 ジェレミースコット ジェレミースコット 公式 ジェレミースコット 2013 ジェレミースコット スニーカー 羽根 ジェレミー adidas